Zapowiedź prezentacji posterów dotyczących programów z obszaru immunoonkologii i immunometabolizmu nowotworów Ryvu Therapeutics S.A.

W listopadzie br., podczas 34. edycji  konferencji SITC2019 – dorocznego spotkania Stowarzyszenia na rzecz Immunoterapii Onkologicznej – zaprezentowane zostaną postery dot. dwóch wiodących projektów Ryvu Therapeutics z obszaru immunoonkologii i immunometabolizmu nowotworów.

Konferencja będzie miała miejsce w National Harbor, Maryland, USA, w dniach 6-10 listopada 2019 r. Postery, które zostaną zaprezentowane dotyczą wiodących programów badawczych Ryvu Therapeutics:  małocząsteczkowych agonistów ścieżki STING w obszarze immunoonkologii, oraz najlepszego w swojej klasie dualnego antagonisty A2A/A2B, w obszarze immunometabolizmu nowotworów.

Szczegóły dotyczące sesji posterowych:

Poster #797 pt. Novel dual A2A/A2B receptor antagonist reverses adenosine-mediated immune suppression – in vitro and in vivo characterization, zaprezentowany będzie w trakcie sesji Novel Single-Agent Immunotherapies.

Poster #661 pt. Development and characterization of next generation small molecule STING agonists zaprezentowany zostanie w trakcie sesji Immune-stimulants and immune modulators.

Z listą abstraktów posterów dopuszczonych do prezentacji można zapoznać się na stronie SITC 2019 pod adresem: https://www.sitcancer.org/2019/home.

Ponadto, w minionym tygodniu Ryvu Therapeutics (poprzednio Selvita) opublikowało poster dotyczący swojego najlepszego w swojej klasie dualnego antagonisty A2A/A2B ma konferencji CICON2019 – Translating science into survival, która odbyła się w dniach 25-28 września 2019 r., w Paryżu we Francji. Poster ten jest dostępny do pobrania na stronie Spółki pod adresem: http://localhost/ryvu/pl/inwestorzy-media/publikacje/

 

***

O Ryvu Therapeutics

Ryvu Therapeutics jest polską firmą biotechnologicznych rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Główna siedziba Spółki znajduje się w Krakowie.

Ryvu rozwija innowacyjne terapie w obszarach, w których brakuje dostatecznych metod leczenia nowotworów. W Ryvu bogata wiedza naukowa łączy się z efektywnym i nowoczesnym zarządzaniem projektami badawczymi.

 

Najbardziej zaawansowanym projektem Spółki, do którego posiada pełnię praw jest SEL120, pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8, znajdujący się obecnie w fazie 1b badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS).

Drugim klinicznym projektem jest SEL24/MEN1703, dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący w fazie I/II badań klinicznych u pacjentów z oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest obecnie rozwijany przez włoską Grupę Menarini.

Pozostałe projekty Ryvu, rozwijane w ramach prowadzonej platformy badawczo-rozwojowej, skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności, immunoonkologii oraz metabolizmu i immunometabolizmu nowotworów.

Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji: www.ryvu.com