Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ryvu zatwierdza decyzję o podziale Spółki

Kraków, Polska – 19 września – Akcjonariusze Selvity, jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, zatwierdzili podział firmy na dwa niezależne podmioty. W wyniku podziału do nowej spółki wydzielona zostanie część usługowa Selvity, świadcząca kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Część innowacyjna, która pozostanie po wydzieleniu działalności CRO, będzie kontynuowała swoje projekty polegające na odkrywaniu i rozwoju cząsteczek mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób onkologicznych, pod nową nazwą Ryvu Therapeutics S.A. Po rejestracji podziału przez sąd rejestrowy Selvita CRO S.A. będzie funkcjonowała pod nazwą Selvita S.A.

 

W wyniku głosowania NWZA, zatwierdzona została decyzja o podziale Selvita S.A. na dwie niezależne spółki:

1. Selvita S.A. (dotychczasowy segment usługowy, przeniesiony w ramach podziału na nową spółkę) będzie kontynuować dynamiczny rozwój poprzez wzrost organiczny, a także w oparciu o akwizycje spółek zarówno w Polsce jak i za granicą, które będą pozwalały na realizacje wyznaczonych celów biznesowych. W rezultacie podziału spółce przypadną także akcje w bioinformatycznej spółce Ardigen S.A.

2. Ryvu Therapeutics S.A. (dotychczasowy segment innowacyjny Selvita S.A.) skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii. W rezultacie podziału Ryvu Therapeutics S.A. zachowa udziały w Nodthera Ltd. Ponadto Akcjonariusze zdecydowali o powołaniu czterech nowych członków Rady Nadzorczej spółki.

 

Obok zatwierdzenia prospektu Selvita CRO przez Komisję Nadzoru Finansowego, mamy za sobą drugi najważniejszy punkt procesu podziału Selvity na dwa niezależne podmioty, czyli akceptację podziału przez naszych Akcjonariuszy. Jesteśmy wdzięczni naszym inwestorom za zaufanie dla obranej przez nas ścieżki rozwoju działalności obydwu segmentów w ramach niezależnych spółek i wsparcie całego procesu – powiedział Bogusław Sieczkowski – współzałożyciel Selvita S.A. i jej dotychczasowy Wiceprezes. Pomimo że się dzielimy, mamy wspólne korzenie i wspólnym celem każdej ze spółek pozostaje dostarczanie najwyższej jakości wyników prac. Obie spółki będą miały indywidualne cele, ale wartości, filozofia i ambitne podejście do biznesu nie zmienią się.

– Jestem przekonany, że funkcjonując jako dwa osobne, niezależne podmioty będziemy mogli jeszcze lepiej skupić się na tym, co najważniejsze dla każdej ze Spółek, czyli na potrzebach naszych partnerów i pacjentów – dodał Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel Selvita S.A., prezes zarządu Ryvu Therapeutics S.A.

 

W związku z podziałem zmianie uległy składy organów korporacyjnych obydwu spółek.

Paweł Przewięźlikowski, obecny prezes zarządu Selvita S.A., pozostanie na czele Ryvu Therapeutics S.A. Wraz z nim w kierownictwie spółki znajdzie się dr Krzysztof Brzózka, Dyrektor Naukowy, Wiceprezes Zarządu i dr Setareh Shamsili, Dyrektor Medyczny.

Decyzją Rady Nadzorczej Bogusław Sieczkowski, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Zarządzający, został mianowany Prezesem Zarządu Selvita S.A. zaś dr Miłosz Gruca, pełniący do tej pory funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Działu Biologii, objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Ponadto do Zarządu spółki powołani zostali również nowi członkowie: Dawid Radziszewski, dyrektor Działu Prawnego, który będzie bezpośrednio odpowiedzialny za akwizycje oraz Dariusz Kurdas, pełniący funkcję Dyrektora Finansowego. Zarząd uzupełniają dr Mirosława Zydroń, dyrektor Działu Chemii oraz Edyta Jaworska odpowiedzialna za rozwój zintegrowanych projektów badawczo-rozwojowych.

Decyzją Akcjonariuszy skład Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. uległ rozszerzeniu. Nowymi członkami Rady zostali Prof. Axel Glasmacher, dr Colin Goddard, dr n. med. Jarl Ulf Jungnelius oraz Thomas Turalski, którzy dołączą do dr Piotra Romanowskiego (pełniącego funkcję przewodniczącego), dr Tadeusza Wesołowskiego oraz Rafała Chwasta.

 

– Bardzo się cieszę, że do Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics dołączają światowi specjaliści oraz eksperci w swoich dziedzinach, których doświadczenie i wiedza pozwoli zbudować spółkę o globalnej wartości w branży – dodał Paweł Przewięźlikowski.

 

Prof. dr hab. n. med. Axel Glasmacher jest niezależnym konsultantem i członkiem rady nadzorczej w 4D Pharma, jak również jest w zarządzie międzynarodowej organizacji non-profit The Cancer Drug Development Forum. Profesor Glasmacher prowadził badania kliniczne ukierunkowane na leczenie nowotworów hematologicznych na Uniwersytecie w Bonn, gdzie również wykłada. Do niedawna był również wiceprezesem i kierownikiem ds. globalnych badań klinicznych i rozwoju hematologii onkologicznej w firmie Celgene, gdzie przyczynił się do rozwoju takich leków jak Revlimid (lenalidomid), Vidaza (azacytydyna), Idhifa (enasidenib) oraz Luspatercept.

Dr Colin Goddard pełni funkcję prezesa i dyrektora wykonawczego firmy BlinkBio. Przez 12 lat był prezesem firmy OSI Pharmaceuticals, gdzie pozyskał 1,5 mld USD finansowania oraz nadzorował proces rozwoju i komercjalizacji leku Tarceva (erlotynib) stosowanego w leczeniu raka płuc, aż do przejęcia OSI przez Astellas za kwotę 4 miliardów USD.

Dr n. med. Jarl Ulf Jungnelius jest onkologiem z ponad 25-letnim doświadczeniem. Obecnie jest dyrektorem ds. medycznych w firmie NOXXON Pharma. Odegrał ważną rolę w rozwoju klinicznym kilku znaczących leków onkologicznych i przyczynił się do udanej komercjalizacji: Abraxane (paklitaksel), Alimta (pemetreksed), Gemzar (gemcytabina) oraz Revlimid (lenalidomid). W latach 2007-2014 pracował w firmie Celgene, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa ds. badań klinicznych i rozwoju.

Thomas Turalski posiada ponad 17-letnie doświadczenie w dziedzinie biotechnologii, od publicznych i prywatnych inwestycji po korporacyjne, operacyjne i regulacyjne obszary rozwoju firmy. Obecnie zarządza portfelem inwestycyjnym w Revidea Ventures. Wcześniej, przez 11 lat pracował w Perceptive Advisors, wiodącym funduszu inwestującym w sektorze ochrony zdrowia, gdzie zarządzał inwestycjami w spółki biotechnologiczne, w tym m.in. Myogen, Morphosys, Pharmacyclics. Był również odpowiedzialny za inwestycję Perceptive Advisors w Acerta Pharma gdzie był członkiem rady założycielskiej oraz nadzorczej.

Rada Nadzorcza Selvita S.A. została rozszerzona o Jacka Osowskiego, doradcę inwestycyjnego posiadającego bogate doświadczenie w zakresie budowania strategii inwestycyjnych i prowadzenia transakcji kapitałowych, który w przeszłości pełnił funkcje zarządcze w IPOPEMA TFI S.A., PZU Asset Management S.A. i Famur S.A., oraz Pawła Przewięźlikowskiego.