Zapowiedź prezentacji posterów dot. trwającego badania klinicznego SEL24/MEN1703

Kraków, Polska – 16 maja 2019 – Selvita S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, zapowiedziała, że w czerwcu br., podczas dużych międzynarodowych konferencji onkologicznych, zaprezentowane zostaną postery dot. trwającego badania klinicznego I/II fazy związku SEL24/MEN1703.

 

W dniu 15 maja 2019 r. Amerykańskie Stowarzyszenie Onkologii Klinicznej – ang. American Society of Clinical Oncology (“ASCO”) opublikowało streszczenie posteru konferencyjnego zawierającego informacje dotyczące prowadzonego badania klinicznego I/II fazy związku SEL24/MEN1703, które zostaną zaprezentowane na konferencji ASCO w dniu 3 czerwca 2019 r. w Chicago w Stanach Zjednoczonych przez dr. Farhada Ravandi-Kashani z University of Texas MD Anderson Cancer Center, o godz. 8:00 – 11:00 czasu lokalnego (ET).

 

Jednocześnie dnia 16 maja 2019 r. Europejskie Stowarzyszenie Hematologiczne – ang. European Hematology Association (“EHA”), opublikowało streszczenie kolejnego posteru konferencyjnego zawierającego informacje dotyczące prowadzonego badania, który został zaakceptowany do prezentacji podczas konferencji 24th Congress of EHA 2019, odbywającej się w dniach 13-16 czerwca 2019 r. w Amsterdamie w Holandii. Prezentacja posterowa będzie miała miejsce w dniu 14 czerwca 2019 r, o godzinie 17:30 – 19:00 czasu (CET).

 

Oba abstrakty zatytułowane “CLI24-001: badanie fazy I typu first-in-human z zastosowaniem SEL24/MEN1703, doustnego, dualnego inhibitora kinaz PIM/FLT3 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową” (ang. “CLI24-001: First-in-human study of SEL24/MEN1703, an oral dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia”) można odnaleźć odpowiednio na stronach internetowych:
ASCO: https://bit.ly/2HudQGC oraz EHA: https://bit.ly/2vYgsHA.

 

Informacje zawarte w streszczeniach wskazują, że do dnia 8 stycznia 2019 r. w badaniu SEL24/MEN1703 wzięło udział 17 pacjentów i badanie zbliża się do zakończenia etapu eskalacji dawki, a tym samym ustalenia dawki rekomendowanej, będącego zakończeniem I fazy dwuczęściowego badania typu first-in-human.

 

Konferencja ASCO to największa i najbardziej prestiżowa konferencja onkologiczna na świecie, która co roku gromadzi ponad 40 000 uczestników. Konferencja EHA to z kolei największa i najważniejsza konferencja hematologiczna w Europie, na której spotyka się ponad 11 000 uczestników. Oba spotkania mają na celu prezentację niepublikowanych dotychczas wyników badań klinicznych, jak również analizę i dyskusję najnowszych osiągnięć i możliwości leczenia w zakresie odpowiednio chorób onkologicznych i hematologicznych.

 


O Selvicie

Selvita jest jedną z największych w Europie firm biotechnologicznych działających w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych firm z całego świata. W swoich pracach badawczo-rozwojowych Selvita koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju nowych leków przeciwnowotworowych. Najbardziej zaawansowanym programem firmy jest SEL24/MEN1703, dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący w fazie I/II badań klinicznych. Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt obecnie rozwijany jest przez włoską Grupę Menarini. Drugim najbardziej zaawansowanym programem Selvity jest SEL120, pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8 o potencjalnym zastosowaniu w złośliwych nowotworach hematologicznych i guzach litych. W sierpniu 2017 r. Selvita podpisała umowę partnerską z amerykańską fundacją Leukemia and Lymphoma Society (LLS), która wspiera merytorycznie i finansowo badania przedkliniczne i kliniczne fazy I projektu SEL120. Pozostałe programy Selvity będące na wczesnych etapach rozwoju skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności, metabolizmu i immunometabolizmu nowotworów oraz immunoonkologii.

Główna siedziba i laboratoria Selvity mieszczą się w Krakowie, drugi oddział laboratoryjny w Poznaniu. Spółka posiada także biura w USA (Greater Boston, San Francisco Bay) oraz w Wielkiej Brytanii (Cambridge). Od 2014 roku Selvita jest notowana na GPW w Warszawie, a w marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.