Akceptacja posteru dotyczącego badania klinicznego SEL24/MEN1703 na konferencji ASCO 2019 w USA

Kraków, Polska – 17 kwietnia 2019 – Selvita S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, ogłosiła w dniu dzisiejszym, iż abstrakt konferencyjny zawierający szczegóły prowadzonej aktualnie I/II fazy badań klinicznych związku SEL24/MEN1703 został zaakceptowany do zaprezentowania na zbliżającej się dorocznej konferencji American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, która odbędzie się w dniach 31 maja – 4 czerwca 2019, w Chicago, w Stanach Zjednoczonych.

 

Abstrakt zatytułowany “CLI24-001: badanie fazy I typu first-in-human z zastosowaniem SEL24/MEN1703, doustnego, dualnego inhibitora kinaz PIM/FLT3 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową” (Abstract #256995: “CLI24-001: First-in-human study of SEL24/MEN1703, an oral dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia”), zostanie zaprezentowany przez dr Farhada Ravandi-Kashani z University of Texas MD Anderson Cancer Center.

 

Konferencja American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting to największa i najbardziej prestiżowa konferencja onkologiczna na świecie, która co roku gromadzi ponad 40 000 uczestników z dziedziny onkologii klinicznej, by prezentować i dyskutować na temat najnowszych osiągnieć i możliwości w kontekście leczenia onkologicznego pacjentów na całym świecie. http://asco2019meeting.org/

 

Dodatkowe informacje dotyczące fazy I/II badań klinicznych SEL24/MEN1703 prowadzonych aktualnie przez Menarini Group na mocy globalnej umowy licencyjnej zawartej z Selvita S.A. w marcu 2017 r., dostępne są pod adresem: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03008187.

 


O Selvicie

Selvita jest jedną z największych w Europie firm biotechnologicznych działających w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych firm z całego świata. W swoich pracach badawczo-rozwojowych Selvita koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju nowych leków przeciwnowotworowych. Najbardziej zaawansowanym programem firmy jest SEL24/MEN1703, dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący w fazie I/II badań klinicznych. Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt obecnie rozwijany jest przez włoską Grupę Menarini. Drugim najbardziej zaawansowanym programem Selvity jest SEL120, pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8 o potencjalnym zastosowaniu w złośliwych nowotworach hematologicznych i guzach litych. W sierpniu 2017 r. Selvita podpisała umowę partnerską z amerykańską fundacją Leukemia and Lymphoma Society (LLS), która wspiera merytorycznie i finansowo badania przedkliniczne i kliniczne fazy I projektu SEL120. Pozostałe programy Selvity będące na wczesnych etapach rozwoju skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności, metabolizmu i immunometabolizmu nowotworów oraz immunoonkologii.

Główna siedziba i laboratoria Selvity mieszczą się w Krakowie, drugi oddział laboratoryjny w Poznaniu. Spółka posiada także biura w USA (Greater Boston, San Francisco Bay) oraz w Wielkiej Brytanii (Cambridge). Od 2014 roku Selvita jest notowana na GPW w Warszawie, a w marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.