Selvita ogłasza prezentację wyników z projektu SEL120 podczas 60-tego American Society of Hematology Annual Meeting

Kraków, Polska – 21 listopada 2018 – Selvita S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii nowotworowych, zapowiada prezentację najnowszych wyników projektu SEL120, pierwszego w swojej klasie, małocząsteczkowego inhibitora CDK8 o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej podczas 60-tego American Society of Hematology Annual Meeting, które odbędzie się w dniach 1-4 grudnia 2018 r. w San Diego.

 

Podczas prezentacji ustnej oraz posterowej zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki projektu SEL120 otrzymane w ramach współpracy naukowej zawiązanej pomiędzy Selvitą, a badaczami z Uniwersytetu w Lund, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Współpracujące zespoły pokażą wyniki potwierdzające, iż zarówno w modelach mysich, jak i ksenoprzeszczepach z zastosowaniem próbek pochodzących od pacjentów, podawanie SEL120 powoduje zmniejszenie liczebności komórek białaczkowych, co stanowi potwierdzenie koncepcji klinicznego zastosowania SEL120 w ostrej białaczce szpikowej. W modelu zwierzęcym oraz w hodowlach komórek pierwotnych pochodzących od pacjentów, zastosowanie SEL120 oraz innych inhibitorów CDK8, prowadzi do wzrostu tempa namnażania i dojrzewania komórek progenitorowych krwi, co jest istotne dla potencjalnego rozwoju SEL120 w leczeniu rzadkiego wrodzonego zespołu niewydolności szpiku kostnego tzw. niedokrwistości Diamonda-Blackfana.

 

Szczegóły dotyczące prezentacji ustnej i posterowej:

 

Poster: “CDK8 Inhibitor SEL120-34A Has Therapeutic Efficacy in Murine and Human Acute Myeloid Leukemia Models”
Numer abstraktu: 1520
Sesja: 617. Acute Myeloid Leukemia: Biology, Cytogenetics, and Molecular Markers in Diagnosis and Prognosis: Poster I
Data: Sobota, 1 grudnia, 2018
Czas: 18:15– 20:15 PST
Lokalizacja: Hall GH (San Diego Convention Center)

 

Prezentacja ustna: “Small Molecule Screens Identify CDK8-Inhibitors as Candidate Diamond-Blackfan Anemia Drugs”
Numer abstraktu: 753
Sesja: 508. Bone Marrow Failure: Ribosomopathies: Novel Therapeutic Targets
Data: Poniedziałek, 3 grudnia, 2018
Czas: 15:15 PST
Lokalizacja: Grand Ballroom 2 (Marriott Marquis San Diego Marina)

 

Więcej informacji na temat sesji posterowych: http://www.hematology.org/Annual-Meeting/Abstracts.

 


O Selvicie

W swoich pracach badawczo-rozwojowych Selvita koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju nowych leków przeciwnowotworowych. Najbardziej zaawansowanym programem firmy jest SEL24, dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący w fazie I/II badań klinicznych. Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt obecnie rozwijany jest przez włoską Grupę Menarini. Drugim najbardziej zaawansowanym programem Selvity jest SEL120, pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8 o potencjalnym zastosowaniu w złośliwych nowotworach hematologicznych i guzach litych. W sierpniu 2017 r. Selvita podpisała umowę partnerską z amerykańską fundacją Leukemia and Lymphoma Society (LLS), która wspiera merytorycznie i finansowo badania przedkliniczne i kliniczne fazy I projektu SEL120. Pozostałe programy Selvity będące na wczesnych etapach rozwoju skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności, metabolizmu i immunometabolizmu nowotworów oraz immunoonkologii. W ramach swojej działalności Selvita zajmuje się również świadczeniem zintegrowanych usług badawczo-rozwojowych dla dużych i średnich firm farmaceutycznych oraz biotechnologicznych z USA i Europy. Główna siedziba i laboratoria Selvity mieszczą się w Krakowie, drugi oddział laboratoryjny w Poznaniu. Spółka posiada także biura w USA (Greater Boston, San Francisco Bay) oraz w Wielkiej Brytanii (Cambridge). Od 2014 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a w marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.