Selvita zaprezentuje najnowsze wyniki z programu SEL120 podczas EORTC-NCI-AACR Molecular Targets and Cancer Therapeutics Symposium

Kraków, Polska – 8 listopada 2018 – Selvita S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, zaprezentuje najnowsze wyniki swoich prac badawczo-rozwojowych w obszarze onkologii podczas 30th EORTC-NCI-AACR Molecular Targets and Cancer Symposium. Konferencja odbędzie się w dniach 13-16 listopada 2018 roku w Convention Centre w Dublinie, w Irlandii.

Podczas odbywającej się w ramach konferencji sesji posterowej przedstawione zostaną najnowsze wyniki projektu SEL120 (pierwszy w swojej klasie, selektywny inhibitor CDK8), potencjalnej terapii ostrej białaczki szpikowej (AML) oraz innych nowotworów układu krwiotwórczego. SEL120 jest obecnie najbardziej zaawansowanym projektem własnym w portfolio firmy i znajduje się w fazie badań przedklinicznych (ang. IND-enabling studies).

 

Najnowsze wyniki badań w projekcie SEL120 zaprezentowane zostaną w ramach następującej prezentacji posterowej:

Tytuł: “SEL120−34A, a potent and specific inhibitor of CDK8, as a potential treatment of acute myeloid and lymphoblastic leukemias.”
Numer abstraktu: 441
Numer tablicy: PB-104
Tytuł sesji: Molecular Targeted Agents – PART II
Data i godzina sesji: piątek, 16 listopada 2018, 10:00-14:00

 

Z przyjemnością zaprezentujemy najnowsze wyniki badań potwierdzające aktywność in vitro i in vivo naszego kandydata klinicznego SEL120 w modelach ostrej białaczki szpikowej (AML) i limfoblastycznej (ALL) – mówi Krzysztof Brzózka, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Naukowy Selvita S.A. Projekt SEL120, obecnie najbardziej zaawansowany projekt Selvity, wraz z innymi programami będącymi na wcześniejszych etapach odkrywania nowych leków, są składowymi determinującymi dalszy dynamiczny rozwój Platformy Terapii Celowanych. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych kamieni milowych zarówno badawczych, jak i klinicznych w nadchodzących miesiącach. – dodaje.

 

Podczas konferencji Selvita dodatkowo zaprezentuje również wyniki projektu z obszaru syntetycznej letalności, celującego w nowotwory z mutacjami w genie SMARCA4.

 

Wspomniane wyniki zostaną przedstawione w formie następującej prezentacji posterowej:

Tytuł: “A high-throughput pharmaceutical screening identifies compounds with specific toxicity against SMAR-CA4-deficient tumors.”
Numer abstraktu: 198
Numer tablicy: PB-049
Tytuł sesji: Drug Screening
Data i godzina sesji: środa, 14 listopada 2018, 10:00-17:30

 

Konferencja EORTC-NCI-AACR jest współorganizowana przez prestiżowe organizacje – European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), National Cancer Institute (NCI) i American Association for Cancer Research (AACR). Sympozjum zgromadzi przedstawicieli środowisk akademickich, przemysłu farmaceutycznego, a także znamienitych naukowców pochodzących z całego świata. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki z obszaru odkrywania nowych leków, wyboru celów molekularnych oraz dyskutowany będzie wpływ tych odkryć na najnowsze trendy w leczeniu nowotworów.

 


Selvita Pipeline

W swoich pracach badawczo-rozwojowych Selvita koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju nowych leków przeciwnowotworowych. Najbardziej zaawansowanym programem firmy jest SEL24, dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, znajdujący się obecnie w fazie I/II badań klinicznych. Na mocy umowy licencyjnej zawartej przez Spółkę projekt obecnie rozwijany jest przez włoską Grupę Menarini. Drugim najbardziej zaawansowanym programem Selvity jest SEL120, pierwszy w swojej klasie małocząsteczkowy inhibitor CDK8 o potencjalnym zastosowaniu w złośliwych nowotworach hematologicznych, raku jelita grubego i raku piersi. W sierpniu 2017 r. Selvita podpisała umowę partnerską z amerykańską fundacją Leukemia and Lymphoma Society (LLS), która w ramach tzw. Therapy Acceleration Pro-gram® (TAP) wspiera merytorycznie i finansowo badania przedkliniczne i kliniczne fazy I projektu SEL120. Pozostałe programy Selvity będące na wczesnych etapach rozwoju skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinazy, syntetycznej letalności, metabolizmu i immunometabolizmu nowotworów oraz immuno-onkologii.

 

O firmie Selvita

Selvita S.A., to jedna z największych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwo-ju nowych terapii nowotworowych. Spółka zajmuje się również świadczeniem zintegrowanych usług badawczo-rozwojowych dla dużych i średnich firm farmaceutycznych i biotechnologicznych z USA i Europy. Główna siedziba i laboratoria Selvity mieszczą się w Krakowie, drugi oddział laboratoryjny w Poznaniu. Spółka posiada także biura w USA (Greater Boston, San Francisco Bay) oraz w Wielkiej Brytanii (Cambridge). Selvita obecnie prowadzi kilka projektów z obszaru badań nad nowymi lekami onkologicznymi, które znajdują zarówno we wczesnych, jak i późnych etapach rozwoju. Spółka od 2014 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a w marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.