Selvita rozwinie projekt w obszarze immunoterapii nowotworów dzięki 30 mln zł dotacji

Kraków, Polska – 13 grudnia 2017 – Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę dot. dofinansowania projektu pn. Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów. W efekcie realizacji projektu Spółka planuje wprowadzić do swojej oferty charakteryzującego się wysokim potencjałem komercyjnym kandydata na lek, umożliwiającego nowatorską immunoterapię nowotworów. Projekt jest istotnym komponentem platformy immunoonkologicznej, która stanowi znaczący element strategii grupy Selvita na lata 2017-2021.

NCBiR pokryje 30,0 z 44,0 mln zł całkowitych kosztów projektu. Okres jego realizacji został określony na lata 2017-2022.

Naszym celem jest rozwój małocząsteczkowych terapeutyków działających jako system wczesnego ostrzegania układu immunologicznego pacjenta o istnieniu komórek rakowych jako zagrożenia i jego mobilizacji. Docelowo rozwijane przez nas substancje mają pobudzić układ odpornościowy pacjenta do samodzielnej eliminacji komórek nowotworowych – tłumaczy dr Krzysztof Brzózka, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Naukowy Selvity.

Szacuje się, że grupa pacjentów z zimnymi (słabo immunogenicznymi, opornymi) nowotworami nieodpowiadająca na obecną immunoterapię inhibitorami punktów kontrolnych (np. przeciwciała na PD-1 lub CTLA4) stanowi ok. 50 proc. populacji pacjentów. Potencjalne substancje lecznicze rozwinięte w ramach dofinansowanego projektu będą zatem stanowić odpowiedź na silną, niezaspokojoną potrzebę terapeutyczną. Innowacyjność rezultatów projektu stanowić będzie nowość na skalę światową, przez co będzie charakteryzować się wysokim potencjałem komercyjnym.

Immunoonkologia jest nową dziedziną medycyny, wykorzystującą potencjał własnego układu odpornościowego pacjenta do selektywnego rozpoznawania i atakowania komórek nowotworowych, bez szkody dla zdrowej tkanki oraz możliwość tworzenia długotrwałej pamięci immunologicznej, dzięki czemu może on zapobiegać wznowom choroby, dając efekt szczepionki przeciwnowotworowej. Stwarza to realną szansę na całkowite wyleczenie raka bez możliwości nawrotów.

Rozwój platformy immunoonkologicznej jest jednym z kluczowych elementów przedstawionej na początku sierpnia strategii Grupy na lata 2017-2021. Jest to jeden z najbardziej obiecujących obszarów terapeutycznych, cechujący się bardzo wysokim potencjałem komercyjnym.