Instytut Hematologii i Transfuzjologii i Selvita publikują wspólnie nowe wyniki w projekcie SEL24

Kraków, Polska – 13 lipca 2017 – Zespół naukowców z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, we współpracy z badaczami z Selvita S.A., jednej z największych firm biotechnologicznych w Europie, przygotował publikację dotyczącą najnowszych wyników badań nad związkiem SEL24 w kontekście potencjalnego zastosowania w obszarze chłoniaka ziarnicznego (chłoniak Hodgkina).

Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest głównym w kraju ośrodkiem naukowym w zakresie onkohematologii, chorób układu krzepnięcia krwi i immunohematologii, oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym.

Artykuł zatytułowany „Expression of PIM Kinases in Reed-Sternberg Cells Fosters Immune Privilege and Tumor Cell Survival in Hodgkin Lymphoma” opublikowany został on-line 11 lipca 2017 r., w renomowanym periodyku Blood.

Związek SEL24 jest rozwiniętym przez Selvitę dualnym inhibitorem kinaz PIM oraz FLT3, odgrywających kluczową rolę w procesie powstawania nowotworu, jakim jest ostra białaczka szpikowa. SEL24 jest pierwszym na świecie potencjalnym lekiem wykorzystującym taki mechanizm działania (ang. first-in-class drug). Związek SEL24 został podany pierwszemu pacjentowi w marcu 2017 r., i znajduje się obecnie w badaniu I/II fazy klinicznej, prowadzonym w kilku ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych. W marcu 2017, Selvita zawarła globalną umowę licencyjną z Berlin-Chemie Menarini, spółką włoskiej Grupy Menarini, dotyczącą projektu SEL24 i jego dalszych badań, rozwoju, wytwarzania oraz komercjalizacji związku na terenie całego świata.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani wynikami naszych badań. Nasza grupa naukowa zajmuje się biologią chłoniaków od lat, obecnie skupiając się na roli mikrośrodowiska nowotworu i mechanizmach ucieczki immunologicznej w patogenezie tej choroby. W naszej publikacji wykazujemy, że kinazy PIM są obecne w komórkach nowotworowych klasycznego chłoniaka Hodgkina, nie tylko bezpośrednio sprzyjając ich przetrwaniu, ale także regulując sygnalizację między komórkami guza i jego mikrośrodowiskiem. Zahamowanie aktywności kinaz PIM w komórkach nowotworowych hamuje produkcję licznych substancji odpowiedzialnych za brak efektywnej odpowiedzi układu immunologicznego pacjenta. Obiecująca efektywność immunoterapii w leczeniu chłoniaka Hodgkina daje nadzieję, że dzięki unikalnemu mechanizmowi działania SEL24 wykaże także skuteczność kliniczną w przypadku pacjentów z tym typem nowotworu.
– powiedział prof. Przemysław Juszczyński, Zastępca Dyrektora ds. Nauki, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Nasza współpraca z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii trwa już od 2011 roku, i jest to prawdopodobnie najlepszy przykład współpracy o jakiej można mówić w sferze biznes-nauka. Zespół Profesora Juszczyńskiego miał bardzo znaczący wkład w dotychczasowy rozwój związku SEL24, a najnowsze uzyskane wyniki stanowią ważny dodatek dla potencjału terapeutycznego naszego związku. Szczególnie istotne są wyniki pokazujące wysoką aktywność in vivo SEL24, z zahamowaniem przyrostu guza o ponad 90% w modelu heteroprzeszczepu klasycznego chłoniaka Hodgkina. Co więcej, najnowsze wyniki badań wskazują również, że SEL24 obniża ekspresję licznych cząsteczek związanych z rozwojem immunosupresyjnego mikrośrodowiska, w tym galektyny-1 oraz białek PD-L1/2
– komentuje dr Krzysztof Brzózka, Dyrektor ds. Naukowych, Wiceprezes Zarządu Selvita S.A.
Mamy ogromną nadzieję, że wyniki te przełożą się na nowe opcje terapeutyczne dla pacjentów z chłoniakiem Hodgkina.

O Instytucie Hematologii i Transfuzjologii
Utworzony w 1951 roku Instytut Hematologii i Transfuzjologii, z siedzibą w Warszawie, jest głównym w kraju ośrodkiem naukowym w zakresie onkohematologii, chorób układu krzepnięcia krwi i immunohematologii, oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym. Instytut prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą, naukową, organizacyjną oraz dydaktyczną poprzez różne formy kształcenia naukowego, specjalistycznego i ustawicznego. W zakresie swoich dziedzin Instytut jest organem doradczym, a w niektórych sprawach również wykonawczym Ministerstwa Zdrowia. Więcej informacji: http://www.ihit.waw.pl/strona-glowna.html