Selvita oraz Menarini Group ogłaszają zawarcie umowy licencyjnej dotyczącej związku SEL24

Kraków/Berlin, 28 marca 2017 – Selvita S.A., jedna z największych firm biotechnologicznych w Europie, ogłosiła dzisiaj zawarcie globalnej umowy licencyjnej z Berlin-Chemie Menarini, spółką włoskiej Grupy Menarini, dotyczącej projektu SEL24, będącego dualnym inhibitorem kinaz PIM oraz FLT3, który aktualnie znajduje się w badaniach I/II fazy klinicznej w opornej postaci ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia, AML).

Związek SEL24 jest rozwiniętym przez Selvitę dualnym inhibitorem kinaz PIM oraz FLT3, odgrywających kluczową rolę w procesie powstawania nowotworu, jakim jest ostra białaczka szpikowa. SEL24 jest pierwszym na świecie potencjalnym lekiem wykorzystującym taki mechanizm działania (ang. first-in-class drug).

Związek SEL24 został podany pierwszemu pacjentowi w marcu 2017r., i znajduje się obecnie w badaniu I/II fazy klinicznej, prowadzonym w kilku ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi z podpisania umowy licencyjnej z Menarini – powiedział Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvita S.A.  Ta współpraca jest kluczowa z naszego punktu widzenia, bowiem o kolejny krok przybliża nas do celu jakim jest zapewnienie nowej opcji terapeutycznej pacjentom na całym świecie chorującym na ostrą białaczkę szpikową. Menarini od wielu lat pracuje nad przełomowymi terapiami dla pacjentów walczących z najgroźniejszymi chorobami, w tym również w obszarze onkologii, co daje nam pewność, że potencjał związku SEL24 zostanie przez naszego partnera w pełni wykorzystany. Umowa z globalnym partnerem, prowadzącym prace rozwojowe i sprzedaż leków na całym świecie jest również znaczącym sukcesem komercyjnym i elementem realizacji obietnic jakie złożyliśmy naszym inwestorom i akcjonariuszom w czasie emisji publicznej – dodał.

Dr. Reinhard Uppenkamp, Prezes Zarządu Berlin Chemie-Menarini podkreśla kompetencje naukowe zespołu Selvity:
Jesteśmy pod wrażeniem bardzo wysokiego poziomu wiedzy merytorycznej i know-how Selvity. Jestem pewien że współpraca pomiędzy naszymi firmami nad związkiem SEL24 będzie miała ogromne znaczenie dla pacjentów onkologicznych.

Zgodnie z postanowieniami umowy, Selvita przyzna Grupie Menarini wyłączne prawo do dalszych badań, rozwoju, wytwarzania oraz komercjalizacji związku SEL24 na terenie całego świata. W wyniku podpisanej umowy, Selvita otrzyma od Grupy Menarini płatność wstępną, jak również jest upoważniona do otrzymywania płatności za osiągnięcie kamieni milowych w rozwoju leku oraz tantiem z przyszłej sprzedaży potencjalnego leku. Firmy będą również dalej prowadzić wspólne badania laboratoryjne nad SEL24.


O Selvicie
Selvita jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej, polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych z całego świata.
Selvita została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia ponad 380 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.  W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck, Nodthera i Menarini. Od 2014 roku Selvita jest notowana na głównym rynku GPW. W marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.

O Grupie Menarini
Berlin-Chemie Menarini jest spółką z Grupy Menarini, włoskiego koncernu farmaceutycznego, który zajmuje 19. miejsce w Europie oraz 39. na świecie o obrotach ponad 3,4 miliarda Euro i zatrudniającego ponad 16 600 pracowników. Grupa Menarini skoncentrowana jest na dwóch celach strategicznych: badaniach i rozwoju globalnym i jest obecna w najważniejszych obszarach terapeutycznych – onkologii, kardiologii, gastroenterologii, chorobach płuc, diabetologii. Rozwija również leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.
Grupa Menarini posiada 15 centrów produkcyjnych oraz sześć centrów badawczo-rozwojowych. Jest obecna w całej Europie, Azji, Afryce oraz Ameryce Środkowej i Południowej. Jej produkty dostępne są w ponad 130 krajach na świecie. Więcej informacji: http://www.menarini.com/