Selvita zbuduje nowe centrum rozwoju leków w Krakowie

Kraków, Polska – 21 września 2016 – Selvita, największa innowacyjna firma biotechnologiczna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zawarła przedwstępną umowę nabycia działki w Krakowie, na której planuje zbudować nowe budynki z przeznaczeniem na laboratoria rozwoju leków innowacyjnych.

Działka o powierzchni ok. 1,4 ha znajduje się kilkaset metrów od obecnych laboratoriów Selvity, zlokalizowanych w Parku Life Science należącym do Jagiellońskiego Centrum Innowacji, spółki-córki Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) oraz kampusu uczelni, na którym zlokalizowane są m.in. wydziały chemii, biologii, biofizyki, biochemii i biotechnologii. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również synchrotron Solaris, który wraz z dalszą rozbudową odgrywał będzie coraz większe znaczenie w badaniach life science.

Docelowo na terenie nieruchomości powstać ma kompleks laboratoryjno-biurowy składający się z trzech budynków o łącznej powierzchni ok. 14 tys. m2, które umożliwią zatrudnienie ok. tysiąca osób. Inwestycja zostanie podzielona na etapy. W pierwszym z nich Selvita planuje wybudować nowoczesny budynek o powierzchni ok. 5 tys. m2.

Dostęp do wysokiej jakości powierzchni laboratoryjnych jest jednym z kluczowych wymagań Selvity na drodze do budowy największej w Europie firmy drug discovery. Długo analizowaliśmy dostępne możliwości w różnych miastach Polski i podjęliśmy decyzję o wynajmie laboratoriów w Poznaniu, które rozpoczną działalność na początku 2017 r. Selvita będzie się jednak rozwijać przede wszystkim w Krakowie, dlatego potrzebujemy zapewnić sobie wysokiej jakości infrastrukturę także w naszej centrali. W realiach polskiego rynku nieruchomości laboratoryjnych gwarantuje nam to jedynie budowa nowego obiektu– tłumaczy Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, znaczący akcjonariusz i wiceprezes zarządu Selvity.

Harmonogram prac zakłada zakup działki w najbliższych miesiącach oraz przygotowanie pełnej dokumentacji i pozwoleń do końca 2017 r. Łączne koszty powyższych działań wyniosą ok. 8 mln zł, z czego 75 proc. zostanie sfinansowanych z kredytu, a pozostała kwota ze środków własnych. Na lata 2018­-2019 zaplanowana jest budowa i kompleksowe wyposażenie budynku, których koszt wyniesie ok. 62 mln zł. Spółka oczekuje, że w realizacji inwestycji wykorzysta istniejące i planowane mechanizmy wsparcia przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w Polsce oraz finansowanie bankowe. Inwestycja będzie realizowana na terenie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co pozwala liczyć na ułatwienia podatkowe.

Nasza pozycja gotówkowa na koniec sierpnia wynosiła 30,7 mln zł i była o zaledwie 2 mln zł niższa niż bezpośrednio po zakończeniu oferty publicznej z grudnia 2014 r., w wyniku której pozyskaliśmy od inwestorów 27,3 mln zł. Jesteśmy rentowni i dynamicznie zwiększamy sprzedaż. Nie mamy jednocześnie żadnych istotnych zobowiązań finansowych. Tylko od początku tego roku pozyskaliśmy niemal 80 mln zł grantów na programy realizowane do 2020 r., wśród których są również dotacje na rozwój infrastruktury. Wszystko to pozwala nam ze spokojem patrzeć na ten ambitny projekt – tłumaczy Bogusław Sieczkowski.

Grupa Selvita zatrudnia obecnie 368 osób, z czego jedna trzecia posiada stopień naukowy doktora. Spółka wynajmuje w należącym do UJ Jagiellońskim Centrum Innowacji ok. 3 tys. m2 laboratoriów. W lutym tego roku Selvita poinformowała o podpisaniu umowy dzierżawy laboratoriów w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu. Według aktualnego harmonogramu oddział ma rozpocząć działalność w I kw. 2017 r. Początkowo na powierzchni 500 m2 pracę znajdzie ok. 50 osób, jednak docelowo zarówno powierzchnia, jak i liczba pracowników mają się podwoić.

W 2015 r. Selvita otworzyła biura sprzedażowe w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Działalność zagranicznych biur ma istotny wpływ na osiągane przez spółkę przychody, przede wszystkich w segmencie usługowym.

Selvita wypracowała w pierwszej połowie 2016 r. 22,7 mln zł przychodów komercyjnych (nie uwzględniających dotacji), czyli o 31 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Głównym motorem wzrostu Spółki był segment usług, którego przychody sięgnęły 14,9 mln zł, co oznacza 69 proc. wzrostu r/r. Wraz z wynikami za pierwsze półrocze Selvita opublikowała stan zakontraktowania na cały 2016 r. Wg danych na koniec sierpnia backlog wynosił 55,9 mln zł* i był wyższy o 32 proc. od stanu z maja br. oraz o 25 proc. wyższy od stanu zakontraktowania w analogicznym okresie rok wcześniej.

W całym 2015 r. przychody komercyjne Selvity wyniosły 41,0 mln zł, a więc o 42 proc. więcej w stosunku do roku 2014. Największy wzrost również dotyczył segmentu usług, który wygenerował 25,6 mln zł przychodów, czyli o 59 proc. więcej w skali roku.

* Backlog nie zawiera kwoty 861 tys. zł, stanowiącej przychody z dotacji przewidziane do ujęcia w bilansie równolegle do aktywowanych kosztów prac rozwojowych