Innowacyjny projekt Selvity pierwszym polskim programem wybranym przez prestiżowe europejskie konsorcjum naukowe EU Lead Factory

Kraków, Polska – 06 czerwca 2016 – The European Lead Factory – konsorcjum naukowe wspierające odkrycia innowacyjnej medycyny – wybrało pierwszy program innowacyjny z Polski, aby wykonywać badania skriningowe o wysokiej wydajności. Wybrany lek jest częścią onkologicznego projektu realizowanego w ramach jednej z platform opracowywanych przez Selvitę.

Badania prowadzone we współpracy z EU Lead Factory będą polegały na analizie wyników otrzymanych w projekcie Selvity oraz zestawieniu ich z obszerną bazą danych zawierającą wyniki badań ok. 400 tys. cząsteczek. Wykorzystanie tak obszernej platformy może pomóc w znalezieniu analogii do projektów badawczo-rozwojowych realizowanych wcześniej przez inne podmioty i tym samym przyspieszyć postępy w programie realizowanym przez krakowską spółkę.

Współpraca z The European Lead Factory daje nam dużą szansę na przyspieszenie rozwoju projektu opracowanego w ramach jednej z naszych platform. Może jednocześnie pomóc w pozyskaniu partnerów i komercjalizacji programu – tłumaczy dr Krzysztof Brzózka, Wiceprezes i Dyrektor Naukowy Selvity. – Celem naszego projektu jest odkrywanie nowych cząsteczek w określonym kontekście genomowym, który umożliwia bardziej skuteczne leczenie nowotworów, wykazując jednocześnie mniej działań niepożądanych niż większość stosowanych obecnie terapii onkologicznych – dodaje.

Portfel projektów innowacyjnych Selvity składa się z kilkunastu programów, przede wszystkim nowotworowych. Flagowy projekt Spółki – wykazujący aktywność w ostrej białaczce szpikowej SEL24 – jeszcze w tym roku ma trafić do badań klinicznych. Cztery projekty Spółka realizuje wspólnie z uznanymi, zagranicznymi partnerami: Merck, H3 Biomedicine, Felicitex Therapeutics.