Selvita oraz Merck ogłaszają rozpoczęcie kolejnej współpracy badawczo-rozwojowej w obszarze onkologii

Kraków, 2 listopada 2015 – Merck, wiodąca firma naukowo-technologiczna, oraz Selvita – największa innowacyjna firma biotechnologiczna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ogłosiły w dniu dzisiejszym rozpoczęcie nowej, trzyletniej współpracy mającej na celu walidację nowych koncepcji terapeutycznych w obszarze onkologii. Warunki finansowe zawartej współpracy nie zostały ujawnione.

 

Celem nowej współpracy jest dostarczenie pierwszych w swojej klasie (tzw. first-in-class) związków małocząsteczkowych o potencjale terapeutycznym w licznych wskazaniach onkologicznych.

 

Zarówno Selvita jak i Merck wnoszą do współpracy zasoby ludzkie i finansowe, doświadczenie w walidacji nowych celów terapeutycznych, wiedzę z zakresu bioinformatyki, chemii medycznej, biologii in vitro i in vivo oraz toksykologii.

 

Jesteśmy zachwyceni perspektywą nowej współpracy oraz kontynuacją owocnej relacji z Selvitą. Opieramy ją na dotychczasowych pozytywnych doświadczeniach oraz wspólnym wysiłku włożonym w projekt w minionych dwóch latach – mówi Andree Blaukat, Dyrektor Translacyjnej Platformy Badań Onkologicznych w Merck. – Dokonujemy znaczącego postępu w badaniach nad metabolizmem komórek nowotworowych, co motywuje nas do skupienia się na naszej misji stworzenia innowacyjnych leków onkologicznych, które dadzą pacjentom szerokie możliwości terapeutyczne w walce z chorobą nowotworową – dodaje.

 

Nowa współpraca będzie wiodącą w portfolio projektów badawczo-rozwojowych opartych na modelu dzielonego ryzyka. Ramy projektu pozostają podobne do tych, jakie obie firmy wypracowały w trakcie dwuletniej współpracy w obszarze metabolizmu nowotworów zainicjowanej w 2013 roku.

 

Zgodnie z postanowieniami nowej umowy, Merck uzyska wyłączną licencję do wspólnie wypracowanej własności intelektualnej, a Selvita otrzyma honoraria związane z kamieniami milowymi oraz procentowy zysk ze sprzedaży leku, w przypadku pomyślnego rozwoju i komercjalizacji leku przez Merck.

 

Nowa współpraca obejmuje etap identyfikacji i charakteryzacji małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym, po którym Merck będzie kontynuował rozwój związków samodzielnie.

 

Krzysztof Brzózka, Dyrektor ds. Naukowych Selvita S.A., dodaje: – Wspólny projekt Merck i Selvity jest doskonałym przykładem współpracy, w której obie strony swoją wiedzą i zaangażowaniem przyczyniają się do identyfikacji i rozwoju nowych celów terapeutycznych. Dzięki temu rozwijamy nowe związki z nadzieją wprowadzenia ich w fazę badań klinicznych. Tego rodzaju intensywna i pełna zaangażowania współpraca leży u podstaw wizji jaką Selvita kieruje się w swojej strategii odkrywania leków.