Selvita opublikowała wyniki prac dt. projektu SEL24 na XXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

elvita zaprezentowała wyniki swoich prac nad dualnym inhibitorem kinaz PIM/FLT3 prowadzone w ramach projektu SEL24 na XXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który miał miejsce w Szczecienie w dniach 23-26 września 2015.

Przedstawione prace dotyczyły potencjalnego wykorzystania inhibitora SEL24-B489 w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML), przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL) oraz rozlanego chłoniaka z dużych komórek B (DLBCL). Wszystkie trzy prace zgłoszone na konferencję zostały wyróżnione zakwalifikowaniem do prezentacji w postaci komunikatu ustnego. Streszczenia zaprezentowanych prac zostały opublikowane w Acta Haematologica Polonica (V. 46, Supplement 1, September 2015, P. 28; V. 46, Supplement 1, September 2015, P. 52–53; V. 46, Supplement 1, September 2015, P. 46–47)

Streszczenie dostępne są pod następującymi adresami:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000158141500184X

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000158141500434X

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001581415001735

Dodatkowe informacje nt. konferencji: http://www.gradatim-sympozja.pl/pthit/zaproszenie.php