Konsorcjum pod przewodnictwem Selvity pozyskało 17,5 mln zł na realizację projektu EPTHERON

Kraków, 19 maja 2015 – Selvita S.A., w roli lidera konsorcjum naukowego, zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę dot. wartego 19,9 mln zł projektu EPTHERON, którego celem jest opracowanie nowych, unikalnych na skalę międzynarodową terapii epigenetycznych znajdujących zastosowanie w onkologii.

Po tym jak w ubiegłym roku NCBiR umieścił projekt pn.: “Terapie epigenetyczne w onkologii” (EPigenetic THERapies in ONcology, EPTHERON) na liście wniosków rekomendowanych w programie STRATEGMED, jego realizacja znalazła się na liście celów emisyjnych w przeprowadzonej przez Selvitę w grudniu 2014 r. ofercie publicznej akcji. W ramach projektu EPTHERON Selvita uruchomi epigenetyczną platformę badawczo-rozwojową, trzecią z kolei po platformie kinazowej i metabolicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 19,9 mln zł netto, z czego dofinansowanie dla konsorcjum przekroczy 17,5 mln zł. Brakujące środki sfinansuje Selvita, której bezpośredni udział sięgnie 9,4 mln zł, z czego 7,1 mln zł pochodzić będzie z grantu badawczego, a ponad 2,3 mln zł ze środków własnych. Realizacja projektu zakończy się w 2017 r.

Celem projektu jest opracowanie nowych cząsteczek o działaniu przeciwnowotworowym, działających precyzyjnie wobec konkretnych nieprawidłowości epigenetycznych oraz powiązanych z nimi zmian metabolicznych. Epigenetyka jest badaniem cech dziedzicznych, które nie zależą od pierwotnej sekwencji DNA. Istnieje wiele chorób, m.in. nowotworowych, związanych bezpośrednio lub pośrednio z zaburzeniami natury epigenetycznej, które odgrywają równie istotna rolę w procesie nowotworzenia co nabyte mutacje DNA. Zrozumienie roli zmian epigenetycznych oraz rozwój terapii opartych na modulacji tych zmian jest jednym z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju nowych terapii przeciwnowotworowych.

W skład konsorcjum, którego Selvita jest liderem, wchodzi również sześć renomowanych jednostek naukowych: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN z siedzibą w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie, Instytut Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie z siedzibą w Warszawie, Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) z siedzibą w Krakowie, Politechnika Wrocławska oraz Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WBBiB UJ) z siedzibą w Krakowie.

– Czuję ogromną satysfakcję, że do realizacji projektu EPTHERON przyłączyło się tak wielu uznanych partnerów. To kooperacja pomiędzy biznesem, a światem nauki na skalę rzadko spotykaną nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Powstałe konsorcjum łączy w sobie wszelkie niezbędne do sukcesu naukowego i biznesowego kompetencje z obszarów: biochemii, biologii molekularnej i obliczeniowej, chemii medycznej, diagnostyki, komercjalizacji projektów biotechnologicznych, a także doświadczenie w terapii pacjentów onkologicznych – tłumaczy dr Krzysztof Brzózka, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Naukowy Selvita S.A.

Projekt EPTHERON będzie realizowany w ramach programu “Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.