Selvita uznana przez PARP liderem innowacji i rozwoju w perspektywie unijnej 2007-2013

Kraków, 23 kwietnia 2015 – Selvita SA otrzymała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) nagrodę w specjalnej, utworzonej po raz pierwszy kategorii „Lider innowacyjności i rozwoju”. Biotechnologiczna spółka została wyróżniona za efektywne wykorzystanie środków unijnych do rozwoju działalności w minionej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Selvita pozyskała ze środków unijnych łącznie 61 mln zł, z czego 28,1 mln zł z programów realizowanych przez PARP.

Bez wsparcia środków unijnych nie udałoby nam się dotrzeć do miejsca, w którym dziś jesteśmy. Pierwszą dotację pozyskaliśmy na zarejestrowanie znaku towarowego. W ostatnich latach wykorzystywaliśmy granty przede wszystkim do wsparcia rozwoju naszych innowacyjnych projektów. Lada dzień jeden z nich wejdzie w fazę kliniczną, co oznacza, że po raz pierwszy w historii podamy nasz oryginalny lek chorym na raka pacjentom – tłumaczy Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvita SA.

Nagrodę Selvicie wręczyli podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak, Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzy Buzek oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości Wojciech Kuśpik. W dekoracji udział wzięli również m.in. Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Sekretarz Stanu Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Bogdan Dombrowski.

To wielki zaszczyt odebrać tak istotne wyróżnienie. Świadczy ono nie tylko o skuteczności w pozyskiwaniu, ale przede wszystkim o efektywnym wykorzystywaniu dotacji zgodnie założeniami programów operacyjnych. To pierwsze i szczególne wyróżnienie Selvity przez PARP – dotyczy ono bowiem całej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 – mówi Tomasz Nocuń, Kierownik Działu Finansowego i Prokurent w Selvita SA, odpowiedzialny za pozyskiwanie środków unijnych.

 nagroda_PARP_ed

   zdj: wnp.pl (Piotr Gajek) / Wojciech Czardybon

Podczas tegorocznej, IV edycji konkursu dla innowacyjnych firm, którego ideą jest popularyzacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w biznesie oraz efektywnego wykorzystania środków unijnych, PARP nagrodził przedsiębiorstwa i instytucje z otoczenia biznesu w następujących kategoriach: Innowacyjny projekt, Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu, Wizjoner ICT, Firma odpowiedzialna w biznesie, Firma na miarę dużych możliwości, Technologia kosmiczna. Utworzenie specjalnej kategorii „Lider Innowacji i Rozwoju” było bezpośrednio związane z zakończeniem unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013.

Oprócz Selvity, nagrodę w kategorii “Lider innowacyjności i rozwoju” otrzymało Przedsiębiorstwo Pojazdy Szynowe PESA z Bydgoszczy.