Selvita zadebiutowała na rynku głównym GPW

Kraków, 19 grudnia 2014 – Selvita z sukcesem przeprowadziła ofertę publiczną, dzięki której pozyskała 27,3 mln zł, sprzedając akcje po cenie maksymalnej. Stopa redukcji w transzy dla inwestorów indywidualnych wyniosła 88 proc. Jednocześnie biotechnologiczna spółka przeniosła swoje notowania z NewConnect na rynek regulowany warszawskiej giełdy.

Ponad 27 mln zł pozyskanych z emisji Spółka przeznaczy na finansowanie wartego ok. 60 mln zł programu inwestycyjnego, obejmującego rozwój projektów innowacyjnych – przede wszystkim z obszaru onkologii – oraz rozbudowę i wyposażenie powierzchni laboratoryjnych. Ponad 30 mln zł spółka zabezpieczyła już ze środków własnych i bezzwrotnych dotacji.

Cena emisyjna w przeprowadzonej właśnie ofercie wyniosła 10,3 zł i była równa ustalonej wcześniej cenie maksymalnej. Selvita przeniosła swoje notowania na główny rynek GPW z NewConnect, na którym zadebiutowała w 2011 r. W ramach oferty prywatnej pozyskała wówczas 15,5 mln zł, sprzedając akcje po cenie 5,5 zł za walor.

W ciągu trzech lat udało nam się mniej więcej podwoić wartość Selvity dla jej akcjonariuszy. Podczas zakończonej niedawno oferty przedstawiliśmy konkretną strategię rozwoju Spółki w kolejnych kilku latach. Wielkość popytu na akcje świadczy o tym, że nasze plany spotkały się ze zrozumieniem i poparciem inwestorów. Jestem pewien, że planowane inwestycje, których realizacja stała się możliwa dzięki pozyskaniu środków, pozwolą Selvicie rozwijać się równie dynamicznie w nadchodzących latach – powiedział Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Selvita S.A.

Spółka oferowała w emisji 2.651.891 nowych akcji serii F i wszystkie zostały objęte. Selvita wprowadziła nowe walory na główny rynek GPW razem z dostępnymi dotychczas w obrocie na rynku NewConnect 6.413.566 akcjami serii B, C, D i E. Kapitał Selvity dzieli się obecnie łącznie na 13.115.457 akcji.

W wyniku emisji w akcjonariacie Selvity znaleźli się renomowani inwestorzy finansowi, w tym instytucje należące do grona największych na świecie grup zarządzających aktywami.

III kwartał 2014 r. był czwartym z rzędu kwartałem zakończonym zyskiem, po osiągnięciu progu rentowności w IV kw. 2013 r. W pierwszych trzech kwartałach 2014 r. łączne przychody Spółki wyniosły 29,14 mln zł, czyli o 112 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2013. Od początku roku Selvita wypracowała 3,70 mln zł czystego zysku. W tym samym okresie 2013 r. firma notowała stratę na poziomie 2,71 mln zł.