Felicitex Therapeutics i Selvita opracują nowe leki celujące w uśpione komórki nowotworowe

Cambridge, MA – Kraków, Polska, 7 listopada 2014 – Felicitex Therapeutics, wiodąca firma w zakresie diagnostyki i rozwoju terapii celowanych w uśpione komórki nowotworowe, oraz Selvita, jedna z największych w Europie firm biotechnologicznych działających w obszarze odkrywania i rozwoju leków, rozpoczęły strategiczną współpracę. Jej celem jest opracowanie nowych leków celujących w uśpione komórki nowotworowe. Podpisany kontrakt gwarantuje Selvicie 0,585 mUSD finansowania w pierwszych 15 miesiącach współpracy oraz liczne możliwości zwiększenia wynagrodzenia w miarę postępów prac nad projektem.

W ramach współpracy Selvita otrzyma od Felicitex Therapeutics finansowanie badań i udziały we wspólnych projektach, które mogą być w przyszłości przekształcone w płatności z tytułu kamieni milowych płacone przez Felicitex lub udział w przychodach z programów rozwijanych przez Felicitex z partnerem farmaceutycznym. Pierwszy okres projektu wynosi 15 miesięcy z gwarantowanym finansowaniem dla Selvity w wysokości 1,977 mln zł*. W przypadku przedłużenia współpracy o następne 12 miesięcy Selvita otrzyma kolejne 3,163 mln zł*. Selvita będzie również otrzymywać tantiemy w momencie, gdy wspólnie odkryte leki zostaną wprowadzone na rynek.

Pierwszy etap współpracy zakłada odkrycie i rozwój selektywnych inhibitorów kinaz oddziałowujących na uśpione komórki jednych z najgroźniejszych nowotworów, jakimi są rak trzustki, jelita grubego, jajnika, płuc oraz nowotwory układu krwiotwórczego. Ostatecznym celem wspólnego projektu jest wprowadzenie do badań klinicznych związków o potencjale terapeutycznym w kilku wskazaniach onkologicznych. Firmy planują również kolejne wspólne projekty skierowane w inne cele molekularne związane z uśpionymi komórkami nowotworowymi.

Populacje komórek nowotworowych są bardzo niejednorodne. Podczas gdy niektóre z nich szybko dzielą się i rozmnażają, pozostałe pozostają w stanie uśpienia. Wszystkie dostępne obecnie chemioterapie koncentrują się na komórkach nowotworowych będących w fazie proliferacji. Uśpione komórki rakowe są odporne na te zabiegi, ponieważ nie przechodzą fazy podziału. Ponadto, jeśli komórki rakowe są w warunkach stresu komórkowego, wywołanego przez leczenie za pomocą chemioterapii, terapii antyangiogennej lub radioterapii, często „uciekają” w stan uśpienia wykorzystując go jako mechanizm obronny. Po zakończeniu leczenia komórki te zaczynają ponownie rosnąć i powodować nawrót choroby nowotworowej.

Technologia rozwijana przez Felicitex Therapeutics nakierowana jest na komórki rakowe znajdujące się w stanie uśpienia, przynosząc dwa korzystne efekty terapeutyczne – czyni uśpione komórki podatnymi na konwencjonalną chemioterapię, oraz zapobiega przejściu komórek rakowych w stan uśpienia na nieokreślony czas, tym samym opóźniając lub wręcz eliminując nawrót nowotworu.

Uśpione komórki nowotworowe są ważnym, jeszcze nie uwzględnionym w terapiach medycznych, mechanizmem oporności wielu nowotworów – mówi dr Maria Vilenchik, założyciel, Prezes oraz Dyrektor Naukowy Felicitex Therapeutics. – W Felicitex Therapeutics staramy się rozwijać leki celujące w jedne z najgroźniejszych i najbardziej opornych na leczenie nowotworów, spośród których rak trzustki zbiera szczególnie okrutne żniwo. Współpraca z Selvitą stwarza możliwość zidentyfikowania nowych rozwiązań terapeutycznych mogących przynieść nadzieję wielu chorym na raka – dodaje.

Selvita posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze odkrywania leków, a w szczególności w obszarze rozwoju inhibitorów kinaz. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, z pomocą doskonale wykwalifikowanego zespołu naukowego, Spółka opracowała jedną z najlepiej rozwiniętych w skali światowej platform rozwoju nowych leków z tego obszaru.

Chcemy współpracować z najlepszymi zespołami naukowymi na świecie w celu zbadania różnorodnych strategii mających na celu powstrzymanie procesu nowotworzenia – mówi Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu i współzałożyciel Selvita S.A. – Unikalny know-how Felicitexu w obszarze uśpionych komórek nowotworowych, w połączeniu z doświadczeniem naukowym zespołu Selvity, znacząco zwiększy nasze szanse na rozwój nowych, wysoce zróżnicowanych terapii przeciwnowotworowych – dodaje.

Współpraca Felicitex Therapeutics i Selvity pozwala na połączenie doświadczenia firmy Felicitex w obszarze badań nad komórkami rakowymi w stanie uśpienia, z obszerną wiedzą Selvity na temat kinaz, prowadząc do potencjalnie przełomowej współpracy i rozwoju tak bardzo potrzebnych skutecznych leków przeciwnowotworowych.

Podstawowym celem naszych działań badawczo-rozwojowych jest opracowanie spersonalizowanych terapii celowanych, które dotyczą niezaspokojonych potrzeb medycznych w obszarze onkologii – mówi dr Krzysztof Brzózka, Dyrektor Naukowy i Wiceprezes Zarządu Selvita S.A. – Współpraca z Felicitex Therapeutics będzie bardzo ważnym elementem naszej strategii zróżnicowanego podejścia badawczo-rozwojowego i pozwoli jeszcze bardziej poszerzyć nasze aktualne portfolio projektów przeciwnowotworowych – dodaje.

Najważniejsze pojęcia

Proliferacja – (fr. prolifération od proliférer: „mnożyć się przez proliferację” z łac. proles, prolis „potomek, potomstwo” + ferre: „nieść”) – silne rozrastanie się czegoś, gwałtowny rozwój, rozmnażanie się, odradzanie się, możliwość odnawiania się, np. komórek różnej populacji. W biologii proliferacja oznacza mnożenie się komórek.

Terapia antyangiogenna – metoda leczenia polegająca na zatrzymaniu procesu tworzenia nowych naczyń krwionośnych, zaopatrujących nowotwór w składniki odżywcze i tlen. Terapia antyangiogenna różni się od chemioterapii tym, że wywiera efekt cytostatyczny a nie cytotoksyczny.


O Felicitex Therapeutics

Felicitex Therapeutics jest firmą będącą pionierem w dziedzinie odkrywania i rozwoju leków w jednym z najbardziej obiecujących obszarów w onkologii – uśpionych komórek nowotworowych. Felicitex rozwija diagnostykę i nowe terapie w celu poprawy skuteczności i długoterminowych wyników leczenia najgroźniejszych i najbardziej opornych nowotworów takich jak rak trzustki, rak jelita grubego, nie drobnokomórkowy rak płuc oraz rak jajnika. Prezes Zarządu Felicitex Therapeutics, dr Maria Vilenchik, była wcześniej kierownikiem działu Drug Discovery w Hoffman-La Roche oraz Memorial Sloan Kettering Cancer Center, jak również pracowała w obszarze rozwoju biznesu w firmach Keryx Biopharmaceuticals oraz Advanced Bio Design. Dr Vilenchik jest autorem 20 publikacji w renomowanych czasopismach oraz 8 patentów. Felicitex Therapeutics została założona w 2012 roku i ma swoją siedzibę w Cambridge, w stanie Massachusetts. Więcej informacji: www.felicitex.com

O Selvicie

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Selvita została założona w 2007 roku. Obecnie zatrudnia 225 pracowników, w tym 73 z tytułem doktorskim. W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck Serono oraz Felicitex Therapeutics. Od 2011 r. Selvita jest notowana na rynku NewConnect (SLV). Od 2013 r. zaliczana jest do segmentu NewConnect Lead, znajdując się wśród 19 spółek o największym potencjale do przeniesienia notowań na rynek regulowany. W marcu 2014 r. weszła w skład indeksu NCIndex30, w którym znajduje się 30 najbardziej płynnych spółek rynku NewConnect. Selvita planuje przenieść swoje notowania na Rynek Główny GPW w czwartym kwartale 2014 r. lub pierwszym kwartale 2015 r. Więcej informacji: www.selvita.com