Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za Q1 2020 roku