POLITYKA PRYWATNOŚCI

CEL I ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

Dziękujemy Państwu za odwiedzenie strony internetowej Ryvu Therapeutics S.A. (dalej: “Ryvu“). Chcielibyśmy poinformować Państwa, że podczas korzystania ze strony mogą być zbierane niektóre dane osobowe. Dane osobowe mogą być pobierane z przyczyn technicznych lub w celu oceny i rozwinięcia naszej strony. Ryvu szanuje prywatność użytkowników strony internetowej (dalej: “Użytkownicy”) i chroni ich dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: “Polityka”) opisuje w jaki sposób dane osobowe są zbierane, przetwarzane, wykorzystywane oraz zapisywane. Co więcej, Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa Użytkowników związane z ich danymi osobowymi. Zanim zaczną Państwo korzystać ze strony, zaleca się, aby zapoznali się Państwo z postanowieniami niniejszej Polityki.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Spółka Ryvu Therapeutics S.A., jest administratorem danych osobowych uzyskanych podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z  zasadami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) oraz innych znajdujących zastosowanie regulacji.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych do odpowiedniego organu nadzoru.

Przysługuje Państwu również prawo do przeniesienia danych osobowych w tym prawo do żądania przekazania danych bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. Uzyskane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani na ich podstawie nie zostaną podjęte decyzje w sposób automatyczny, jednakże dane mogą być przetwarzane dla celów statystycznych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu ulepszenia naszej strony internetowej. Podanie danych osobowych nie stanowi wymogu ustawowego ani nie jest zobowiązaniem wynikającym z umowy. Jeżeli zadecydują Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Ryvu powinno zostać ograniczone, nie będziemy w stanie dopasować strony internetowej do Państwa potrzeb. Ponadto, w takiej sytuacji strona internetowa może przestać działać poprawnie.

JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE MOGĄ ZOSTAĆ ZEBRANE?

Ryvu może zebrać dane dotyczące Użytkowników w tym informacje o ich sposobie korzystania ze strony internetowej. Tego typu dane mogą zawierać informacje o preferencjach Użytkowników, sposobie wyszukiwania informacji na stronie internetowej oraz historię przeglądania strony. Wykorzystujemy tego rodzaju informacje w celu ulepszenia naszych usług oraz zidentyfikowania obszarów strony wymagających poprawy. Z tego powodu możemy zbierać dane takie jak: adresy IP, datę i godzinę odwiedzenia stron, pobrana ilość danych, informacje o urządzeniach
i systemach, z których korzystają Użytkownicy, informacje o lokalizacji itp.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Dane są przetwarzane głównie w celach: statystycznych, utrzymania kontaktu z Użytkownikami, oceny i optymizacji naszej strony internetowej. W szczególności, możemy przetwarzać dane aby:

  1. umożliwić korzystanie ze strony;
  2. określić ustawienia połączenia;
  • zapewnić bezpieczeństwo systemu;
  1. śledzić aktywność Użytkowników na stronie;

W razie potrzeby wykorzystania danych w innych celach, poinformujemy Państwa o wszelkich zmianach (oraz spełnimy pozostałe wymogi wynikające z przepisów).

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Strona wykorzystuje wtyczki social media. Jeżeli jesteście Państwo zalogowani lub połączycie się z mediami społecznościowymi po przeglądaniu strony, platforma social media może odnotować Państwa obecność na stronie. W celu ograniczenia lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wyłączyć wtyczkę social media przed wejściem na naszą stronę internetową.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych została wyrażona w art. 6 par. 1 ust. f) RODO. Przetwarzanie jest zgodne z prawem ponieważ administrator posiada interes w optymalizacji i ocenie strony internetowej, utrzymywaniu kontaktów z użytkownikami, uzyskiwaniu danych statystycznych oraz podniesieniu jakości świadczonych usług.

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka, które są małymi plikami wysyłanymi i później zapisywanymi na Państwa przeglądarce. Pliki cookies zawierają informacje o aktywności Użytkownika na stronie internetowej. Ciasteczka pomagają w tworzeniu strony odpowiadającej specyficznym potrzebom Użytkowników. Zbieranie tego typu informacji pozwala nam na ciągłe polepszanie i rozwijanie naszej strony. Dzięki korzystaniu z tego rodzaju plików, kolejna wizyta na naszej stronie będzie przyjemniejsza, a nasi Użytkownicy będą mogli znaleźć interesujące dla nich treści.

JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIES SĄ WYKORZYSTYWANE NA NASZEJ STRONIE?

Na naszej stronie są wykorzystywane następujące pliki cookies:

  1. sesyjne pliki cookies
  2. stałe pliki cookies

ZGODA NA KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

Korzystanie z niektórych rodzajów plików cookies jest dopuszczalne, pod warunkiem uzyskania zgody od Użytkownika. Zgoda Użytkownika może zostać wyrażona przez kliknięcie na odpowiedni przycisk na naszej stronie internetowej.

Możesz usunąć pliki cookies lub zarządzać nimi (lub wybraną grupą plików cookies)
korzystając z ustawień przeglądarki. Prosimy wziąć pod uwagę, że dezaktywacja plików cookies może spowodować, że nasza strona internetowa nie będzie funkcjonowała w sposób prawidłowy.

 

DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH

Dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie osobom upoważnionym, które potrzebują korzystać z tych danych wyłącznie w celu realizacji obowiązków zawodowych. Ryvu nie udostępnia takich danych osobom nieuprawnionym.

Ryvu udostępni Państwa dane osobom trzecim, wyłącznie jeżeli jest do tego uprawniona, w tym w razie uzyskaniu Państwa zgody. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim, wyłącznie jeżeli jest to niezbędne w celu świadczenia usług dla naszych Użytkowników. Każda osoba trzecia, której Ryvu ujawnia takie dane, zawarła z Ryvu umowę o zachowaniu poufności.

TRANSFER DO PAŃSTW TRZECICH

Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną przekazane innym spółkom do państw trzecich, np. do dostawców usług IT, Ryvu zapewni, że te spółki zostaną zobowiązane do przestrzegania odpowiednich standardów ochrony danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Ryvu wyłącznie przez ograniczony okres czasu, niezbędny dla celu przetwarzania takich danych. W każdym razie, Państwa dane osobowe przestaną być przetwarzane, w razie zgłoszenia żądania ich usunięcia.

INNE DANE OSOBOWE

Pobieramy innego rodzaju dane osobowe, niż wymienione powyżej, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne, w związku z zapytaniem o nasze usługi lub w związku ze świadczeniem usług lub pod warunkiem uzyskania odrębnej zgody na ich przetwarzanie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi w tym przypadku odpowiednio art. 6 par. 1 ust. 1 a), b) lub f) RODO.

WYCOFANIE ZGODY

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub pocztą na adres siedziby Ryvu wskazany poniżej.

Z KIM MOGĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Jeżeli mają Państwo pytania lub chcieliby się Państwo podzielić uwagami związanymi z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 12 297 47 00 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem: [email protected]. Pytania można wysyłać również pocztą na adres:

Ryvu Therapeutics S.A.

Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Polska