Galapagos i Ryvu Therapeutics ogłaszają współpracę badawczo rozwojową

Mechelen, Belgia i Kraków, Polska – 16 kwietnia 2020 – Galapagos NV (Euronext i NASDAQ: GLPG) i Ryvu Therapeutics S.A. (GPW: RVU) ogłosiły rozpoczęcie współpracy badawczo-rozwojowej, której celem jest rozwój innowacyjnych związków małocząsteczkowych o potencjale terapeutycznym w chorobach zapalnych. Ryvu Therapeutics rozwija innowacyjne, pierwsze w swojej klasie małocząsteczkowe związki
w obszarach, w których brakuje dostatecznych metod leczenia.

Ogłoszona dziś współpraca opiera się na nowym celu molekularnym zidentyfikowanym przez Ryvu Therapeutics, które wniesie do współpracy swoją platformę badawczą oraz związaną z nią własność intelektualną. Zarówno polska spółka jak i belgijski partner współpracując zapewnią niezbędne zasoby, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu wysokoprzepustowych badań przesiewowych, biologii, chemii medycznej oraz toksykologii.

W ramach nawiązanej współpracy badawczej, Ryvu Therapeutics odpowiedzialne będzie za wczesne fazy odkrywania związków. Zgodnie z umową Galapagos uzyska wyłączne prawa do własności intelektualnej opracowanej przez Ryvu Therapeutics i kontynuowania dalszych prac rozwojowych w trakcie współpracy. Po spełnieniu uzgodnionych kryteriów i skorzystania z prawa opcji, Galapagos będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój.

W zamian za globalne prawa do rozwoju i komercjalizacji, Ryvu Therapeutics otrzyma płatność wstępną, jak również jest upoważnione do otrzymywania kolejnych płatności z tytułu opcji i osiągnięcia kamieni milowych, oraz tantiem od sprzedaży produktów opracowanych w wyniku wspólnych działań.

Wierzymy, że współpraca z Ryvu jest dla nas świetnym krokiem, bowiem obie firmy skupiają się nad  poszukiwaniem innowacyjnych leków adresujących niezaspokojone potrzeby medyczne, komentuje Dr. Piet Wigerinck, Dyrektor ds. Naukowych w Galapagos. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie pracy
z zespołem Ryvu,by móc ruszyć z rozwojem programu
.

Paweł Przewięźlikowski, Prezes Ryvu Therapeutics, dodaje: – Cieszymy się, że możemy rozpocząć współpracę z firmą Galapagos, która jest prawdziwym wzorem do naśladowania dla europejskiego sektora biotechnologicznego. Podczas licznych wspólnych dyskusji nasze zespoły miały możliwość wypracować fundamenty pod bardzo obiecującą współpracę nad ekscytującymi celami terapeutycznymi.

****

O Galapagos

Galapagos (Euronext i NASDAQ: GLPG) odkrywa i opracowuje terapie małocząsteczkowe o nowatorskich mechanizmach działania, z których trzy znajdują się na późnym etapie rozwoju w licznych wskazaniach terapeutycznych, a także wykazują obiecujące wyniki u pacjentów. Portfolio badawcze Galapagos obejmuje programy będące na różnych fazach rozwoju od wczesnego etapu odkrywania do fazy III, w obszarach takich jak: stany zapalne, choroby zwłóknieniowe, choroba zwyrodnieniowa stawów i inne wskazania. Celem Galapagos jest stanie się globalną firmą biofarmaceutyczną skoncentrowaną na odkrywaniu, rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych terapii.