Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z dn. 28.06.2012