Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita S.A.

W dniu 18 maja 2011 r., odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie, które jednogłośnie podjęło uchwały o powołaniu trzech nowych członków w skład Rady Nadzorczej w osobach: Tadeusza Wesołowskiego (na Wiceprzewodniczącego RN), Adama Dubina (na Członka RN) oraz Wojciecha Chabasiewicza (na Członka RN).