Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A.