Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.