Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Selvita S.A. do obrotu na rynku NewConnect