Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Selvita S.A.