Zawarcie umowy współpracy badawczej oraz udzielenia wyłącznej licencji a także umowy inwestycyjnej ze spółką BioNTech SE