Zawarcie umowy licencyjnej dotyczącej związku SEL24