Zawarcie umowy dofinansowania z Agencją Badań Medycznych