Zawarcie umów objęcia akcji oraz zgromadzenie wpłat na akcje serii I Ryvu Therapeutics S.A.