Zawarcie istotnej umowy o dofinansowanie w programie Innomed pomiędzy Selvita S.A. a NCBiR