Zawarcie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy zakupu nieruchomości