Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Selvita S.A.