Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2017 i 2018