Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta