Ukończenie realizacji budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Emitenta