Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji oraz niewiążącego uzgodnienia kluczowych warunków dotyczących potencjalnej współpracy