Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii G1