Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.