Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.