Spółka Galapagos NV skorzystała z wyłącznego prawa opcji do uzyskania licencji na program badawczy o potencjale terapeutycznym w chorobach zapalnych