Skrócony skonsolidowany raport kwartalny Ryvu Therapeutics S.A. za III kwartał 2019 r.