Selvita S.A. – przydział Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej