Rekomendowanie projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR