Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki