Publikacja najnowszych danych klinicznych oraz przedklinicznych dla programu RVU120