Publikacja danych klinicznych z fazy I programu RVU120 i fazy I/II programu SEL24 (MEN1703)