Program SEL120 uzyskał możliwość uznania za lek sierocy przez FDA