Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – art. 19 MAR