Powiadomienie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego